در صورت تمایل لطفا رزومه آماده خود را بارگذاری نمایید

فایل باید با فرمت PDF بوده و حداکثر حجم آن ۱ مگابایت باشد