موضوع وضعیت الویت تاریخ ایجاد تاریخ آخرین اقدام
پشتیبانی پیام باز است کم 2008/10/26 --
پشتیبانی پیام باز است زیاد 2008/10/26 --
پشتیبانی پیام باز است متوسط 2008/10/26 --
پشتیبانی پیام باز است کم 2008/10/26 --
پشتیبانی پیام باز است زیاد 2008/10/26 --
پشتیبانی پیام باز است متوسط 2008/10/26 --
پیام های ادمین
عنوان پیام
تاریخ ایجاد پیام
متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

عنوان پیام
تاریخ ایجاد پیام
متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید