مهلت درخواست منقضی شده
درباره شغل
کارمندی
کاردانی
کارگری
خدمات فضای سبز
آی تی
تست
آذربایجان شرقی
زیاد
زیاد
12,000 تومان
12,000,000 تومان
درباره فرد
دیپلم
ریاضی
۱۵ سال
واقع گرایی
واقع گرایی
واقع گرایی
واقع گرایی
واقع گرایی
واقع گرایی
درباره سازمان
1398
---
۱۳۹۸ نفر
---
32323
---
co21.com