مشخصات اصلی
0014147567465
نام سازمان
مهرداد سیفی -- کارشناس
info@co21.ir
021 886658880
www.co21.ir
تغییر رمز عبور
گروه های کاربری
پروژه عام
پروژه عام
کیف پول
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش اطلاعات سازمانی به افراد
اطلاعات سازمانی
آزمون های فعال
تیپ شخصیتی
هوش هیجانی
ویژگی های شخصیتی
سبک رفتاری
هوش
کیفیت زندگی
تعهد سازمانی
فرهنگ سازمانی
ویژه
آخرین مشاغل
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ ایجاد مهلت درخواست درخواست شده تایید شده پذیرفتگان پیشنهاد
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ ایجاد مهلت درخواست درخواست شده تایید شده پذیرفتگان پیشنهاد
کد شغل سازمان عنوان شغل نوع شغل سطح شغل تاریخ ایجاد مهلت درخواست درخواست شده تایید شده پذیرفتگان پیشنهاد