نام سازمان سال ثبت نوع سازمان تعداد پرسنل وبسایت
نام سازمان سال ثبت خصوصی/انتفاعی ۱۲ نفر www.co21.ir
حوزه فعالیت
اهداف سازمان

معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد